Warunki uczestnictwa


Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt jest przeznaczony dla kobiet spełniających trzy poniższe kryteria:
1. brak pracy,
2. rejestracja w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
3. wiedza i umiejętności niewystarczające do znalezienia zatrudnienia.

Rekrutacja, czyli trzy pierwsze kroki w projekcie: 
Krok 1.
  Przyjść do Centrum Wsparcia Kolping-Praca
Krok 2.  Wypełnić Formularz Zgłoszeniowy
Krok 3.  Uświadomić sobie: „Biorę udział w projekcie i od tej chwili wszystko w moim życiu może zmienić się na lepsze.” 

Potrzebne dokumenty:
* Aktualne zaświadczenia z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.