Opis projektu


„Teraz Polka – wyrównywanie szans na rynku pracy” 
     Celem projektu "Teraz Polka - wyrównywanie szans na rynku pracy" jest pomoc w poszukiwaniu pracy kobietom mającym trudności z jej znalezieniem z powodu niskich lub nieaktualnych kwalifikacji zawodowych. Każda uczestniczka przechodzi specjalną ścieżkę uczestnictwa, której elementami są spotkania z doradcą zawodowym (indywidualne i grupowe), udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Spotkania z doradcą zawodowym mają na celu poznanie przez Uczestniczki ich preferencji zawodowych, własnej osobowości, swoich słabych i mocnych stron oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości. Elementem tych spotkań są również warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, w trakcie których Uczestniczki uczą się sporządzać dokumenty aplikacyjne oraz poznają techniki poszukiwania pracy.
     Oprócz tego chętne kobiety mogą wypróbować w praktyce zdobytą wiedzę w zakresie aktywnego poszukiwania pracy pomagając w Centrach Wsparcia Kolping-Praca jako wolontariuszki. Uczestniczkom dojeżdżającym do Centrów na spotkania z doradcą zawodowym i szkolenia oraz wolontariat zwracane są koszty podróży. Wszystkie usługi są bezpłatne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
     Zakładane rezultaty:

*    Znalezienie pracy przez  co najmniej 120 osób
*    Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 250 osób
*    Nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych przez co najmniej 250 osób
*    Nabycie nawyku aktywnego poszukiwania pracy przez co najmniej 250 osób
*    Poznanie samego siebie (świadomość własnych umiejętności)
*    Poznanie mechanizmu funkcjonowania rynku pracy