Teraz Polka

14 listopada Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zakończył realizację projektu „Teraz Polka – wyrównywanie szans na rynku pracy”, który rozpoczął się 15 września 2006.
   Projekt miał na celu integrację i reintegrację zawodową 300 kobiet bezrobotnych i poszukujących pracy o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Działania projektowe objęły obszar całej Małopolski. W 5 Centrach Wsparcia Beneficjentki uzyskały wszechstronne wsparcie – pomoc doradczą (w postaci wsparcia zawodowo-aktywizującego) oraz pomoc w podnoszeniu kwalifikacji (szkolenia zawodowe). Takim wsparciem zostały objęte Beneficjentki - 297 kobiet. W każdej placówce prowadzone były bazy danych o lokalnych rynkach pracy, zawierające uaktualniane oferty pracy, informacje o formach zatrudnienia oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji. Zakres tematyczny projektu jest zgodny z celem Działania 1.6, Schemat a (w ramach SPO RZL).
Projekt został zrealizowany dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


    powrót