Kurs Asystencko-Sekretarski z modułem języka angielskiego i obsługą komputera