Aktualności

Teraz Polka

2007-11-14

14 listopada Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zakończył realizację projektu „Teraz Polka – wyrównywanie szans na rynku pracy”, który rozpoczął się 15 września 2006.
   Projekt miał na celu integrację i reintegrację zawodową 300 kobiet ...

więcej


Kurs Opiekunki dla osób starszych i dzieci z modułem języka angielskiego

2007-09-06

Kurs Opiekunki dla osób starszych i dzieci wraz z językiem angielskim umożliwia uzyskanie certyfikatu do podjęcia pracy jako opiekunka. Kobiety poznają w jaki sposób z szczególną troską pielęgnować osoby starsze,  rodzaje diet, pierwszą pomoc i jak zachować się w szczególnych sytuacjach.  Język angielski umożliwia również podjęcie pracy za granicą. W ramach kursu wliczony jest certyfikat pierwszej pomocy, certyfikat angielsko i polski ukończenia kursu oraz praktyka w hospicjum.
Kurs Asystencko-Sekretarski z modułem języka angielskiego i obsługą komputera

2007-09-06

Kurs Asystencko-Sekretarsko umożliwia uzyskanie kwalifikacji do pracy jako sekretarka-asystentka. Kursantki poznają sposoby organizowania przyjęć, ustalania terminów spotkań i wszelkich obowiązków za które będą  odpowiedzialne na tym stanowisku. W czasie kursu panie również poznają i udoskonalają swoje umiejętności związane z obsługą komputera, sporządzaniem pism i kosztów spotkań, zamieniając teorie w praktykę. Ponadto w czasie całego kursu uczestniczki rozwijają i poprawiają swoje zdolności językowe by być w pełni przygotowaną na wymagania obecnego rynku pracy.
Kurs trwał 140 godzin, w tym : 65 godz. języka angielskiego, 30 godz. zajęć komputerowych oraz 45 godz. kursu sekretarskiego.
Zakończenie kursu w Wadowicach

2007-09-06

W Centrum Wsparcia „Kolping-Praca” w Wadowicach zakończył się kurs „Pracownik kadrowo- płacowy” prowadzony w dniach 4 grudnia 2006 r. do 31 stycznia 2007 roku. Celem kursu było przygotowanie Beneficjentek do pracy na samodzielnym stanowisku kadrowo-płacowym. Program kursu obejmował zagadnienia z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, tworzenia bazy danych pracowników ubezpieczonych. Zajęcia praktyczne polegały na pracy w programie „Płatnik”. W kursie uczestniczyło 5 Beneficjentek. 
Warsztat handlowca w Wadowicach

2007-09-06

Trzy Beneficjentki ukończyły „Warsztat profesjonalnego handlowca-szkolenie dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych” realizowanym w dniach 7 grudnia 2006 r., do 31 stycznia 2007 r. przez Centrum Wsparcia „Kolping- Praca” w Wadowicach Celem kursu było uzyskanie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu teorii sprzedaży, obsługi klienta, negocjacji, obsługi kas fiskalnych i programów do fakturowania. 
Kurs Florystyka w Wadowicach

2007-09-06

8 lutego 2007 r. odbyło się rozdanie świadectw uczestniczkom kursu „Florystyka, aranżacje stołów, catering regionalny” realizowanego w dniach 15 stycznia do 8 lutego 2007 r. w Centrum Wsparcia „Kolping-Praca” w Wadowicach. W trakcie szkolenia Beneficjentki nabyły praktyczne umiejętności w zakresie dekoracji wnętrz, układaniu kompozycji z kwiatów, sporządzaniu regionalnych dań i potraw. Zajęcia poszerzono o elementy przedsiębiorczości, które miały na celu przygotować do założenia własnej działalności gospodarczej. Głównym celem kursu było przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu florysta, dekorator, organizator imprez. W kursie uczestniczyło 11 Beneficjentek.
Przeszkolone opiekunki

2007-09-06

„Opiekunka osób starszych i dzieci z elementami higieny, pedagogiki i psychologii” to czwartym kursem zrealizowany w okresie od 27 stycznia do 28 lutego 2007 r. w Centrum Wsparcia „Kolping- Praca” w Wadowicach. Głównym celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie Beneficjentek do roli opiekunki. Po zajęciach teoretycznych, zawierających podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki społeczno- opiekuńczej, elementów psychologii rozwojowej, biomedycznej podstawy rozwoju i wychowania, przeprowadzono 40-sto godzinną praktykę w domu pomocy społecznej. W kursie uczestniczyły 3 beneficjentki.
Nowe kursy w Wadowicach

2007-09-06

W Centrum Wsparcia „Kolping – Praca” w Wadowicach prowadzony jest kurs „Sekretarsko – asystencki”, w którym uczestniczą 4 beneficjentki. Wkrótce rozpocznie się kolejny kurs -  „Księgowość”.
Rozdanie świadectw na zakończenie kursu Sprzedawca w Centrum Wsparcia Kolping-Praca w Brzesku

2007-09-06

W dniu rozdania świadectw ukończenia (luty 2007) przedstawiono Beneficjentkom ofertę pracy na stanowisko kasjera-sprzedawcy w Tarnowie (20 wolnych miejsc pracy), z których już cztery Beneficjentki wyraziły chęć skontaktowania się z powyższym pracodawcą.
Kurs Sprzedawca w Centrum Wsparcia Kolping-Praca w Brzesku

2007-09-06

Centrum Wsparcia Kolping Praca w Brzesku w ramach projektu „Teraz Polka-wyrównywanie szans na rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizował dla bezrobotnych kobiet bezpłatny kurs pt. „ Sprzedawca”, który rozpoczął się 22.01.2007 a zakończył 14.02.2007. Powyższy kurs trwał 101 godzin. Zajęcia prowadzone były na terenie Brzeska i Tarnowa. W trakcie kursu Beneficjentki nabywały umiejętności z zakresu podstaw obsługi komputera, programu fakturującego (program finansowo-księgowy CDN Optima), obsługi klienta i technik sprzedaży, obsługi drukarki i kas fiskalnych, zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy dla sprzedawców oraz podstaw prawa pracy. Kurs ukończyło 14 Beneficjentek.
Pierwsze rozliczenie finansowe projektu

2007-09-06

29.12.2006 złożono w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie pierwszy Wniosek o Płatność. Zgodnie z umową na realizację projektu wypłata kolejnej transzy środków na realizację projektu uzależniona jest od prawidłowego rozliczenia 60% dotychczas otrzymanych środków.
Projekt Teraz Polka!!! wyrównywanie szans na rynku pracy

2007-08-20


15 września 2006 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Teraz Polka- wyrównywanie szans na rynku pracy” skierowanego do bezrobotnych kobiet o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Działanie projektowe realizowane są przez Rodziny Kolpinga w Brzesku, Chełmku, Porębie Żegoty, Krakowie – N. Bieżanowie i Wadowicach. Koordynacją działań projektowych zajmuje się Biuro ZCDK w Krakowie.

więcej